UA-111251394-1

  • -TOEIC
  • -สนทนาภาษาอังกฤษ
  • -การตอบคำถาม การสมัครแอร์

หรือ อื่นๆในวิชาที่ท่านคิดว่ามีประสบการณ์สอน มีเอกสารและพร้อมสอน สามารถเสนอและสมัครได้เช่นกัน

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • -จบปริญญาโทตรงสาย หรือสายที่เกี่ยวข้อง
  • -มีคะแนนสอบTOEIC มากกว่า900คะแนน (เฉพาะสมัครสอนTOEIC)
  • -มีประสบการณ์สอน

ทางสถาบันจะพิจารณาเบื้องต้นจาก Resume และเอกสารสารที่ผู้สมัครส่งเข้ามาเท่านั้น และจะเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติครบและเหมาะสมเท่านั้น


 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com